Some ALT text

Werner Bonefeld: Kriza, svobodno gospodarstvo in močna država - o ordoliberalizmu

Objavljeno:

Predavanje bo obravnavalo funkcijo in vlogo države v nemškem ordoliberalizmu. Ordoliberalizem je upravičeno prepoznan kot teoretski temelj strukture Evropske monetarne unije. Odigral je ključno vlogo pri rekonstrukciji politične ekonomije Vzhodne Nemčije v petdesetih letih 20. stoletja. NemškI ordoliberalizem svobodno gospodarstvo dojema kot izrazito politično prakso, ki se s kolektivnimi zahtevami po socialni varnosti spopada s spodbujanjem podjetniške družbe. Ordoliberalizem se množični demokraciji zoperstavlja s stališčem o liberalni enotnosti države in argumentom za spremembo demokracije v sredstvo liberalnega vladanja. Liberalno državo tako pojmuje kot močno državo, ki ne poklekne pred demokratičnimi zahtevami. Pri ordoliberalizmu svobodno gospodarstvo in močna država spadata skupaj. V tem razmerju je država moč sistema svobode. Ordoliberalizem je v bistvu znanost liberalnega vladanja.

Werner Bonefeld je profesor na Univerzi v Yorku, v Veliki Britaniji. Je avtor knjige Critical Theory and the Critique of Political Economy (Bloomsbury, 2014), sourednik (z Michaelom Heinrichom) zbornika Kapital und Kritik (VSA, 2011) in (z Johnom Hollowayom) zbornika Austerity and Revolt (Duke University Press, 2014). Letos bo pri založbi Akaar Press izšla tudi njegova knjiga Notes from Tomorrow. S svojim delom je prispeval k ustanovitvi šole »Open Marxism«.

Related:

Anže Dolinar: Država v poznem kapitalizmu

Protisloven status sodobne kapitalistične države zagotavlja, da se njeno razumevanje vztrajno izmika teoretskim prijemom. Znotraj marksistične kritike lahko protislovnost statusa države orišemo preko dveh temeljnih dejstev kapitalizma. Prvo je strukturna lastnost kapitala, da zasleduje profit, je mo...

Colin Barker: O državi

Prosili so me, da predavam o marksizmu in državi ter da se znotraj te splošne teme posvetim razpravi med Ralphom Milibandom in Nikosom Pulancasom iz sedemdesetih let 20. stoletja. Glede na to, da se nekatere od njunih idej danes zopet pojavljajo predvsem v Grčiji in Španiji, se bom osredotočil na nj...

Heide Gerstenberger: Kapitalistična državna oblast

Prve kapitalistične države so bile buržoazne države, ki so se konstituirale v teku buržoaznih revolucij. Revolucionarji so se zoprestavili privatnemu lastništvu pravne ter vojaške oblasti in od takrat naj bi ta oblast pripadala državi. Marksisti zagovarjajo tezo, da moramo ta proces ekspropriacije r...

Leo Panitch: Left Strategies for the 21st Century

Leo Panitch: Leve strategije za 21. stoletje – kaj se lahko naučimo iz napak komunistov in socialne demokracije

Inštitut za delavske študije vabi na predavanje kanadskega marksista Lea Panitcha, ki bo v ponedeljek, 10. 11. 2014, ob 18.00 v Stari mestni elektrarni na Slomškovi 18 v Ljubljani.

Vel...

Martin Hergouth: Hegel, francoska revolucija in moderno mišljenje države

“Rien.” - Ludvik XVI, dnevniški zapisek, 14.7.1789

Ko gre za mišljenje države, strogo ločevanje med intelektualno zgodovino teorij države na eni strani in objektivno-materialistično zgodovino nastanka države na drugi v bistvenem oziru ni smiselno. Upoštevati je treba ravno to, da je bil zgodovins...

Panagiotis Sotiris: Ponovni premislek teorij imperializma

Namen predavanja je ponovno premisliti klasične marksistične teorije imperializma, predvsem teorije Lenina, Buharina in Rose Luxemburg, ter oceniti, kako primerne so za sodobno radikalno teorijo in politiko. Poudarili bomo predvsem to, da so nekatera stara vprašanja pomembna še danes: denimo vprašan...

Primož Krašovec: Država, srednji razred in nacionalni interes

Tako država kot srednji razred sta v ospredju mnogih sodobnih socioloških študij: študij “umika države” v času “globalizacije” na eni strani ter študij “postindustrijske družbe,” v kateri naj ne bi bilo več klasičnih, ostrih razrednih antagonizmov in smo vsi srednji razred. Država in srednji razred...

Richard Seymour: O vprašanju strategije in organizacije

Kot pove naslov, se bo predavanje posvetilo predvsem vprašanju (socialistične) strategije in organizacije. Pri tem se bo gotovo odprlo povezano vprašanje države, vendar bomo preučili tudi razmerje državne oblasti [governmental power] z družbenimi gibanji ter posamičnimi kampanjami in upori.

Richar...

Zdravko Kobe: Težave z občim. Heglova teorija države in njeni problemi

Ena od ključnih potez Heglove politične teorije je vpeljava razmika med civilno družbo kot sfero posebnega in državo kot mestom, kjer posamezniki živijo obče življenje. Ta afirmacija države, proti kateri se levica in desnica nenavadno hitro povežeta v načelno koalicijo, pa ni brez svojih težav. Pose...