Some ALT text

Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

Objavljeno:

V predavanju me bo zanimala produktivnost delovne sile same, tj. vprašanje, kako tako v zgodovini kot danes določene človeške telesne in duševne zmožnosti dobijo obliko, ki je dejansko uporabna za kapitalistično produkcijo, tj. sploh postanejo delovna sila (saj zmožnosti neciviliziranega in nediscipliniranega posameznika ne morejo praktično nastopati kot delovna sila, kar je bil ravno poglavitni politični in policijski problem kolonializma ter ostaja ena izmed prioritet tudi današnjega državnega rasizma).

Da bi odgovoril na to vprašanje, bom poskušal bom skicirati kratko zgodovino produktivnosti delovne sile in institucije policije hkrati, tj. kako policija sprva hkrati deluje kot sklop oblastnih tehnik, ki posamezna telesa delajo produktivna, in izloča in zapira brezupno neproduktivne, kasneje pa se specializira in preganja le neproduktivne, medtem ko se produktivni svobodno upravljajo sami - in kako svoboda na ta način postane zvezana s (kapitalistično) produktivnostjo. Po drugi strani so lahko danes različne tvegane družbene skupine (nori, narkomani, begunci) legitimno nesvobodne tudi kadar ne kršijo zakona ravno zato, ker niso produktivne. ___________________ Primož Krašovec je sodelavec Inštituta za delavske študije in asistent na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Related:

Benjamin Noys: The Monstrosity of Absolute Production

Adorno writes, in the dedication of Minima Moralia, that if life should be effaced ‘then the monstrosity of absolute production will triumph’. The contemporary partisans of accelerationism can be characterised as refusing this notion of the monstrosity of production, to instead suggest the embrace o...

David Harvie: Productivity and the War over Measure: Wealth, Value and Values

PRODUKTIVNOST IN VOJNA ZA MERO: BOGASTVO, VREDNOST IN VREDNOSTI

Kakorkoli se že meri produktivnost, - vsakodnevni output na delavca, produktivnost dela glede na čas dela, skupni faktor produktivnosti, bruto domači proizvod na prebivalca – je ta v preteklem stoletju izjemno rasla. Kot je leta 1930...

Lea Kuhar: Reflektivna (ob)sodba produktivnosti

V predavanju bomo poskusili nakazati neko možno linijo razmisleka znotraj odnosa med produktivnostjo, emancipacijo in delom. V prvem delu se bomo osredotočili na povezavo med delom in produktivnostjo ter preko nje poskusili ugotoviti kaj je tisto, kar po Marxu odlikuje »najslabšega stavbenika« pred...

Urban Sušnik: Kapitalizem in prekletstvo Prometejevega darila

Ena glavnih karakteristik moderne industrijske družbe je njena nenehna rast produktivnosti dela. Ravno te rastoče stopnje produktivnosti omogočajo eksponentne rasti bruto družbenega proizvoda, ki smo jim priča zadnjih dvesto let. Obenem pa prav ta ista karakteristika rastoče produktivnosti, ki omogo...