Some ALT text

Tibor Rutar - Produktivnost dela nekoč in danes: od lastninskih odnosov k družbeno-razvojnim vzrocem

Objavljeno:

Historični materializem vztraja, da so vsakokratni vodoravni in navpični lastninski odnosi med ekonomskimi akterji ključni strukturni dejavnik družbenega razvoja. Različni lastninski odnosi vodijo k zelo različnim vzorcem družbenega razvoja in gospodarske rasti. Izkupiček kapitalističnih lastninskih odnosov je znan: sistematično specializiranje producentov, stalno uvajanje tehnoloških inovacij v proizvodni proces, skokovito naraščanje produktivnosti dela, akumulacija kapitala in izmenjujoče se krize hiperakumulacije – skratka, t. i. intenzivna, moderna rast.

Izkupiček predkapitalističnih lastninskih odnosov je radikalno drugačen. Rast produktivnosti dela stagnira, neposredne proizvajalce pestijo hude (malthusovske) demografske krize, tehnološki razvoj ni sistematičen, izkoriščevalci so nagnjeni k akumulaciji politično-vojaške oblasti, ne akumulaciji ekonomskih sredstev – skratka, t. i. ekstenzivna, predmoderna rast. Na predavanju bomo ugotavljali, zakaj točno se razvojni vzorci predkapitalističnih in kapitalističnih družb tako temeljno razlikujejo.

Related:

Benjamin Noys: The Monstrosity of Absolute Production

Adorno writes, in the dedication of Minima Moralia, that if life should be effaced ‘then the monstrosity of absolute production will triumph’. The contemporary partisans of accelerationism can be characterised as refusing this notion of the monstrosity of production, to instead suggest the embrace o...

David Harvie: Productivity and the War over Measure: Wealth, Value and Values

PRODUKTIVNOST IN VOJNA ZA MERO: BOGASTVO, VREDNOST IN VREDNOSTI

Kakorkoli se že meri produktivnost, - vsakodnevni output na delavca, produktivnost dela glede na čas dela, skupni faktor produktivnosti, bruto domači proizvod na prebivalca – je ta v preteklem stoletju izjemno rasla. Kot je leta 1930...

Lea Kuhar: Reflektivna (ob)sodba produktivnosti

V predavanju bomo poskusili nakazati neko možno linijo razmisleka znotraj odnosa med produktivnostjo, emancipacijo in delom. V prvem delu se bomo osredotočili na povezavo med delom in produktivnostjo ter preko nje poskusili ugotoviti kaj je tisto, kar po Marxu odlikuje »najslabšega stavbenika« pred...

Primož Krašovec: Produktivnost, svoboda in policija

V predavanju me bo zanimala produktivnost delovne sile same, tj. vprašanje, kako tako v zgodovini kot danes določene človeške telesne in duševne zmožnosti dobijo obliko, ki je dejansko uporabna za kapitalistično produkcijo, tj. sploh postanejo delovna sila (saj zmožnosti neciviliziranega in nediscip...

Urban Sušnik: Kapitalizem in prekletstvo Prometejevega darila

Ena glavnih karakteristik moderne industrijske družbe je njena nenehna rast produktivnosti dela. Ravno te rastoče stopnje produktivnosti omogočajo eksponentne rasti bruto družbenega proizvoda, ki smo jim priča zadnjih dvesto let. Obenem pa prav ta ista karakteristika rastoče produktivnosti, ki omogo...