O Inštitutu za delavske študije

Inštitut za delavske študije (IDŠ) je kolektiv študentk in študentov, raziskovalk in raziskovalcev ter aktivistk in aktivistov, ki se ukvarjajo z družbenokritičnimi temami. V svojem delovanju se osredotoča na izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Poseben poudarek daje marksističnim teoretskim praksam, vendar pa ne izključuje ostalih teoretskih pristopov, za katere meni, da so relevantni za razumevanje družbenih pojavov.

Temeljni organ inštituta je programski odbor, ki skrbi za oblikovanje, organizacijo in izvedbo programskih vsebin. Trenutno delovanje programskega odbora obsega predvsem organizacijo letnika predavanj in produkcijo video vsebin.

Trenutne članice in člani programskega odbora so: Arne Kušej, Nejc Kralj, Uroš Mikanovič, Nesa Vrečer, Grega Hrib, Lovrenc Rogelj, Nikolche Slavevski, Ivana Maričić, Rostja Močnik in Andraž Levstek.

Trenutni partnerji: Transform! europe

Kratka zgodovina kolektiva

IDŠ so leta 2014 ustanovile članice in člani Delavsko-punkerske univerze (DPU). DPU je nastala leta 1997 kot raziskovalni projekt Mirovnega inštituta. Njen namen je bil razvijanje neodvisne in kritične misli v slovenskem prostoru. Kot pove že samo ime, se je pri tem sklicevala na alternativna gibanja osemdesetih let, hkrati pa je želela ostati zvesta dvestoletni zgodovini delavskih bojev. V šestnajstih letih svojega obstoja je težila k vzpostavljanju temeljev za produkcijo kritične misli; misli, ki v nasprotju z ustaljenimi teoretskimi praksami uradnih univerz svojo teorijo in delovanje utemeljuje v konkretnosti družbene realnosti.

Leta 2013 so se članice in člani DPU skupaj z Neposredna demokracija zdaj! povezali v Iniciativo za demokratični socializem (IDS). IDS je bilo politično gibanje, ki je nastalo kot neposredna posledica vseslovenskih ljudskih vstaj v letih 2011 in 2012. Kot politično gibanje si je prizadevalo za družbene spremembe, ki bi razširile možnosti ljudi, da neposredno odločajo o svoji prihodnosti na vseh ravneh družbe. Ideje demokratizacije družbe so obsegale vse od samoupravljanja podjetij s strani zaposlenih do neposrednega odločanja o družbenih, ekonomskih in političnih vprašanjih na najširši ravni. Leta 2014 je gibanje IDS ustanovilo stranko IDS, ki se je leta 2017 skupaj s Stranko za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije povezala v stranko Levica.

Leta 2014 so članice in člani DPU ustanovili IDŠ kot inštitut, z namenom, da bo ta ločeno od stranke IDS nadaljeval z organizacijo dejavnosti DPU. Naslednjih nekaj let je programski odbor IDŠ organiziral več letnikov predavanj, mednarodnih konferenc, bralnih seminarjev in ostalih aktivnosti. Pri tem je tesno sodeloval s tujimi organizacijami, predvsem z Rosa-Luxemburg Stieftung in Transform!, ter z nekaterimi domačimi organizacijami, predvsem z Založbo Sophia.

Ena glavnih aktivnosti programskega odbora DPU/IDŠ je bil letnik predavanj, ki je vsako leto potekal na drugo temo. V okviru preteklih letnikov je sodelovalo več slovenskih in mednarodno uveljavljenih teoretičark in teoretikov, kot so Michael Heinrich, Sandro Mezzadra, Heide Gerstenberger, Peter Hudis, Panagiotis Sotiris, Michael Roberts, Michael Perelman, Michael A. Lebowitz, Werner Bonefeld, Leo Panitch, Ricardo Bellofiore, Jan Toporowski, Jean-Pierre Dupuy, Ishay Landa in drugi. Naslovi dosedanjih letnikov predavanj so bili: Revolucija (1998/99), Neokonzervatizem (1999/2000), Levica (2000/01), Utopistike (2001/02), Maj ‘68 (2002/03), Ljubezen in politika (2003/04), Postfordizem (2004/05), Politična ekologija (2005/06), O grehu (2006/07), Totalitarizem (2007/08), Neumnost (2008/09), Šola kot ideološki aparat ekonomije (2009/10), Razredni boj po razrednem boju (2010/11), Financializacija (2011/12), Dvojna kriza evropskih integracij (2012/13), Socializem (2013/14), Država (2014/15), Produktivnost (2015/16), Nasilje (2016/17).

Poleg letnika predavanj je programski odbor DPU/IDŠ v preteklosti organiziral tudi številne bralne seminarje, enodnevne simpozije, okrogle mize ter pogovore z avtorji in avtoricami tujih in domačih del. Posebnost so bile večdnevne mednarodne konference, t. i. prvomajske šole, ki so potekale vsako leto za prvi maj. Teme dosedanjih prvomajskih šol so bile: Vrnitev kritike politične ekonomije (2008), Kritika nepolitične ekonomije (2010), Samoupravljanje (2011), Prihodnost evropskih integracij: leve perspektive (2012), Tranzicija, varčevanje in prvotna akumulacija – odgovori levice (2013), Razredi na periferiji (2014), Kako naj danes mislimo fašizem? (2015), Religija in kapitalizem (2016), Delo in tehnologija (2017).