Some ALT text

Cikel: Biopolitika

Med letoma 1974 in 1976 je Michel Foucault vpeljal pojem biopolitike, s katerim je skušal zajeti novo tehniko oblasti, ki se je v Evropi pojavila na prelomu med 18. in 19. stoletjem. Za razliko od anatomopolitike, ki stremi k disciplini teles in njihovih gibov, biopolitika meri in upravlja s populac...

Some ALT text

Panagiotis Sotiris: O možnosti demokratične biopolitike

Pandemija COVID-19 je v središče zanimanja postavila številna vprašanja povezana s področjem biopolitike, ne le v teoretičnem smislu, temveč tudi v navezavi do vladnih politik in ukrepov, ki so ponazorjeni v različnih strategijah zapiranja. Cilj moje predstavitve je nakazati možnost alternativne dem...

Some ALT text

Ana Cergol Paradiž: Evgenika na Slovenskem

Na predavanju bo Ana Cergol Paradiž predstavila zgodovino »slovenskega primera« evgenike, vede o metodah za doseganje »dobrega« potomstva, ki je v nekaterih državah motivirala uvedbo prisilnih sterilizacij t. i. »manjvrednih« ljudi. Osvetlila bo diskriminacijske obravnave nekaterih družbenih skupin,...

Some ALT text

Michael Roberts: Politična ekonomija pandemije

Ob prehajanju v leto 2021 ne kaže kot da se stopnja pandemične okuženosti ustavlja ali upočasnjuje. Bolnišnice na severni polobli so pod pritiskom in gospodarska aktivnost upada. Stopnja zaposlenosti je še vedno nizka in realni dohodki bodo predvidoma padli, zlasti za nižje plačane razrede, medtem k...

Some ALT text

Klemen Ploštajner in Matej Križanec: Stanovanjska politika

Z Jazbinškovim zakonom se je do leta 1994 v Sloveniji “stanovanjsko vprašanje” rešilo, kot bi rekel Engels iz svojega “O stanovanjskem vprašanju”, na način kot ga v jedru rešuje buržoazni ali malomeščanski socializem; vsak delavec je postal lastnik svojega stanovanja. V državah, kjer je večina stano...

Some ALT text

Svit Komel: Kuli akumulacija – biopolitika v kolonialnem kapitalizmu

V jedru letošnjega cikla je vprašanje o možnosti vzporednega branja Foucaultove in Marxove teorije. Po uvodni, splošnejši primerjavi se bo predavanje osredotočilo na preplet dveh ključnih pojmov: biopolitike in prvotne akumulacije. Kot je zapisal Foucault: »Bio-oblast je bila neobhodno potreben elem...

Some ALT text

Jovita Pristovšek: Biopolitika, rasa, nekropolitika

Predavanje želim odpreti s teorijo rasne države, kot jo je Michel Foucault artikuliral v predavanjih »Družbo je treba braniti«: Predavanja na Collège de France (1975–1976), iz dveh razlogov. Prvič, ker odpira možnost vnovičnega razmisleka o mestu rase (in molku okrog nje) znotraj zahodne epistemol...

Some ALT text

Arne Kušej: O politični aritmetiki Williama Pettyja

Predavanje se bo osredotočalo na razmerje med vednostjo in oblastjo v življenju in socialni misli Williama Pettyja. Kot član hartlibskega kroga, kasneje pa tudi kraljeve družbe, je bil naslednik Francisa Bacona, čigar alkemistično navdihnjena naravna filozofija je predlagala nov epistemiološki ideal...

Some ALT text

Infokolpa: Omogočiti živeti in pustiti umreti – biopolitika in migracije

Trije člani kolektiva migrantov in aktivistov Infokolpa bodo predstavili nekaj paradigmatičnih primerov evropske migracijske politike in režima, da bi umestili migracijske probleme v kontekst biopolitike.

Marca 1976 je filozof Michel Foucault opisal vznik novega tipa vladanja, značilnega za zahodn...

Some ALT text

Thomas Lemke: Vladati okolju. Raziskovanje več-kot-človeške biopolitike

Predavanje predstavi razumevanje biopolitike, ki ne več naslavlja zgolj človeških posameznikov in populacij, temveč se posveti kompleksnim povezavam med človeškim in nečloveškim, zajetim v Foucaultovem konceptu “okolja” (milieu). Predavanje se prične s pregledompojma okolja v Foucaultovem delu. Po r...

Some ALT text

Sandro Mezzadra: Življenje, delo in boji v postpandemičnem kapitalizmu

Predavanje se bo začelo s hitrim pregledom ukrepov, ki so jih sprejele vlade različnih delov sveta za obvladovanje pandemije Covid-19. Razpravljalo se bo o vprašanju javnega zdravja in o organizaciji gospodarskih dejavnosti, predvsem s poudarkom na tako imenovanih "ključnih sektorjih". V drugem delu...