/events /biopolitika

Infokolpa: Omogočiti živeti in pustiti umreti – biopolitika in migracije

Trije člani kolektiva migrantov in aktivistov Infokolpa bodo predstavili nekaj paradigmatičnih primerov evropske migracijske politike in režima, da bi umestili migracijske probleme v kontekst biopolitike.

Marca 1976 je filozof Michel Foucault opisal vznik novega tipa vladanja, značilnega za zahodne družbe, ko so te postajale obsedene z zdravjem in dobrobitjo svojega prebivalstva. Imenoval jo je biopolitika. Trenutni ukrepi za zajezitev virusa Covid-19 so primer biopolitike v najčistejši obliki. Foucaultova opredelitev “omogočiti živeti in pustiti umreti” je bila široko uporabljena kot narativ biopolitike državljanstva, problem mej, drugosti, humanitarnega upravljanja z begunci, nadzora, discipline, dela, migracij in azila.

Po eni strani se EU in njene države članice trudijo, da bi ustanovile učinkovito, humano in varno evropsko migracijsko politiko, a po drugi strani zapirajo vrata beguncem. Točka preloma trenutnih sprememb in izzivov migracijske politike je ukoreninjena v dolgem poletju migracij, masivnem begunskem gibanju skozi balkansko pot leta 2015 in v zaprtju napol formalnega balkanskega koridorja v začetku leta 2016. Organizirane prakse upravljanja migracij in mej so osnovane na vključujoči izključujočnosti in izgradnji “trdnjave Evrope”. Nedvomno EU skuša zagotoviti beguncem pravico zaprositve za azil in zaščito ('omogoča živeti'), a hkrati prepušča na desettisoče beguncev za svojimi močno varovanimi zunanjimi mejami, da bivajo v ekstremnih pogojih humanitarne krize, nevarnosti in ponižanja, to je v pogojih možnosti smrti (nekropolitika).

Kakšne vrste orodij ležijo za migracijsko politiko EU in omejevanjem gibanja beguncev? Kakšni ukrepi so sprejeti za nadzor zunanjih mej in migracijskih gibanj? Kje je meja med suvereno in biopolitično oblastjo? Kako izgleda kombinacija obojega? Infokolpa bo skušala odgovoriti na ta vprašanja s predstavitvijo pushbackov – novim orodjem kolektivnega izgona ljudi v gibanju, ki se udejanja s strani držav članic EU –, postopkov v centru za tujce pri Postojni in nedavnimi primeri tujcev prebivajočih v mestu Kranj, ki vključuje reakcijo mestnega sveta.

Predavatelji: Saša Hajzler, Tit Starc in Jošt Žagar

Predavanje bo potekalo v slovenščini. Moderiral ga bo Arne Kušej, član programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala.