/events /biopolitika

Klemen Ploštajner in Matej Križanec: Stanovanjska politika

Z Jazbinškovim zakonom se je do leta 1994 v Sloveniji “stanovanjsko vprašanje” rešilo, kot bi rekel Engels iz svojega “O stanovanjskem vprašanju”, na način kot ga v jedru rešuje buržoazni ali malomeščanski socializem; vsak delavec je postal lastnik svojega stanovanja. V državah, kjer je večina stanovanjskega fonda zgrajenega tekom povojne obnove in industrializacije ter denacionaliziranega in privatiziranega tekom tranzicij v 90ih, je tako stanovanjski boj – vsaj oblike organiziranega boja za nižje najemnine in za razbremenitev mezd – v veliki meri suspendiran in depolitiziran.

S pojemanjem fiksne zapuščine povojnih ciklov investicij pa se stanovanjsko vprašanje odpira znova. Nove nepremičninske investicije iščejo predvsem rento in ne obnavljajo stanovanjskega fonda niti v enakem obsegu. Stanovanjski stroški in oskrba zavzemata vse večje deleže mezd. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 pa je stanovanja vpela v nova-stara vprašanja prostorske reorganizacije produktivnih dejavnosti ter množične higienske infrastrukture.

Pogovor se bo pletel okoli treh tem. Prvič, okoli določil stanovanjskega vprašanja in stanovanjske politike, torej stanovanja kot kategorije kritike politične ekonomije ter stanovanja kot revolucionarne zahteve. Drugič, okoli zgodovine in razvoja stanovanjske politike s poudarkom na dveh, za naše okolje, formativnih momentih: Rdeči Dunaj oziroma stanovanjska politika druge internacionale ter stanovanjska politika v času socialistične Jugoslavije. Šele na teh temeljih želi pogovor odpreti konkretno in lokalno, torej tretjič: Kako politično zastaviti stanovanjsko vprašanje danes? Kakšne oblike boj prevzema drugje, in kaj so politični ter tehnični pogoji (napredne) mestne stanovanjske politike.

Klemen Ploštajner je mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer trenutno piše doktorat o politični ekonomiji razvoja nepremičnin v kapitalizmu. Teoretično in politično se ukvarja z vprašanji urbanega razvoja, prostorske pravičnosti in še posebej stanovanjske politike.

Matej Križanec je raziskovalec v CEDRA – Centru za družbeno raziskovanje. Več let vpleten tudi v lokalne stanovanjske boje – tudi v sklopu aktivnosti iniciative Kje bomo pa jutri spali? Teoretično in politično se ukvarja s področji izobraževanja in raziskovanja delavskega gibanja ter vprašanjem delavskega organiziranja.

Predavanje bo potekalo v slovenskem jeziku. Moderiral ga bo Uroš Mikanovič, član programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala.