/events /biopolitika

Arne Kušej: O politični aritmetiki Williama Pettyja

Predavanje se bo osredotočalo na razmerje med vednostjo in oblastjo v življenju in socialni misli Williama Pettyja. Kot član hartlibskega kroga, kasneje pa tudi kraljeve družbe, je bil naslednik Francisa Bacona, čigar alkemistično navdihnjena naravna filozofija je predlagala nov epistemiološki ideal vednosti, v spregi z oblastjo. V skladu z Baconovim idealom, projekt, ki ga je Petty imenoval “politična aritmetika”, ni bil mišljen kot nezainteresirana teorija socialne realnosti, temveč kot sredstvo za politično intervencijo. Šlo je za znanost vlade, osredotočeno na zbiranje in uporabo numeričnih informacij, katerih namen je bil prikazati možnost upravljaljanja z zemljo in populacijo na način, ki bi zagotovil ekonomski napredek in politično stabilnost.

Pettyjev interes za oblikovanje znanosti vlade je izhajal iz njegove vpletenosti v Cromwellovo kolonizacijo Irske. Petty je bil arhitekt projekta “Down Survey”, ki je zagotovil relativno natančne meritve irske zemlje in olajšal tako prisvojitev zemlje kot tudi prenos prebivalstva. V desetletjih, ki so sledila njegovemu zemljemerskemu popisu Irske, je bil Petty nenehno preokupiran s preoblikovanjem Irske v deželo, prirejeno angleškim interesom. Ena njegovih bolj zanimivih politično-aritmetičnih shem je predlagala “preobrazbo Ircev v Angleže” s premeščanjem angleških žensk v irska gospodinjstva. Opirajoč se na delo Teda McCormicka, raziskovalca Williama Pettyja, bo predavanje pokazalo, kako se Pettyjevi predlogi za manipulacijo Irske populacije povezujejo z alkemistično osnovo Baconove naravne filozofije.

Arne Kušej je študent magistrskega študija filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, član Inštituta za delavske študije in pisec za Radio Študent. Njegovo trenutno področje raziskovanja je ekonomska misel 17. in 18. stoletja.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Moderiral ga bo Svit Komel, član programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala.