/events /biopolitika

Thomas Lemke: Vladati okolju. Raziskovanje več-kot-človeške biopolitike

Predavanje predstavi razumevanje biopolitike, ki ne več naslavlja zgolj človeških posameznikov in populacij, temveč se posveti kompleksnim povezavam med človeškim in nečloveškim, zajetim v Foucaultovem konceptu “okolja” (milieu). Predavanje se prične s pregledompojma okolja v Foucaultovem delu. Po rekonstrukciji kratke genealogije termina iz njegovih predavanjih o vladnosti na Collège de France bom argumentiral, da okolje zaseda ključno vlogo v liberalni vladnosti, ko ta skuša nadzorovati in kanalizirati “proste” pretoke skozi delitev “človeško-nečloveško”. Ker je okolje navzoče pri so-oblikovanju ljudi in ne-ljudi, omogoča ne-antropocentrično razumevanje biopolitike, ki ne naslavlja več zgolj človeških posameznikov in populacij. Za konec bom na kratko predstavil še Foucaultov pojem okoljnosti (environmentality) kot način dojemanja nove konstelacije moči, v kateri skušajo načini vladanja uravnavati in nadzirati družbene, ekološke in tehnološke pogoje življenja.

Dr. Thomas Lemke je profesor sociologije na Fakulteti za družbene vede na Goethejevi univerzi v Frankfurtu. Lemke je avtor številnih del, vključno s knjigama Foucault's Analysis of Modern Governmentality: A Critique of Political Reason (2019) in Biopolitics: An Advanced introduction (2011).

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Moderiral ga bo Jernej Meden, član programskega odbora IDŠ. Dogodek bo predvajan preko YouTube kanala.