/events /kitajska

Božidar Kolar: Medijske reprezentacije Kitajske in tehnologija kritičnega branja

Kako brati novice? Kako iz množice informacij izluščiti dejstva? Naloga, ki ni tako enostavna, kot se zdi na prvi pogled, postane še težja v okolju, kjer tisti, ki informira, informacije podaja nenatančno, pa naj bo to zaradi lastnega interesa, zavedenosti ali neznanja. Dezinformacije so osnovno orodje političnih interesov in kot takšne sestaven del novic. Naučiti se jih prepoznati je zato predpogoj za to, da pridemo do praga razumevanja. Dezinformacije pa niso nikjer tako pogoste kot pri mednarodnih političnih temah, kjer je interes po nadzoru nad naracijo spet z najširšo oblastno močjo.

Da bi se izognili napačnim prepričanjem zaradi nepravilne informiranosti in prišli do kritičnega razumevanja mednarodnih razmer, bomo naslovili načine poročanja in funkcijo medijev ter se opremili s tehnologijo branja, ki lahko poda objektivne rezultate in tako iz množice informacij izlušči podatke, ki imajo visoko resničnostno vrednost in nam zato lahko služijo kot ustrezne premise za podajanje kritičnih sodb.

To nalogo bomo opravili na primerih medijskih poročanj o zadevah Kitajske in njeni vlogi v svetu, ki so tako razširjena, da so uspela oblikovati javno mnenje velikega dela prebivalstva držav Zahoda. Ocenili bomo logično strukturo argumentov in sistematično preverili resnično vrednost navedb v izbranih primerih poročanja.

Predavanje Božidarja Kolarja bo potekalo ob 19:00 v prostorih Nove pošte. Vstop je prost. Za udeležbo na dogodku se ni potrebno prijaviti, v skladu z novimi pravili tudi ni potreben pogoj PCT. Nujna je uporaba maske. Kolikor se dogodka ne morate udeležiti bodo predavanja objavljena na našem Youtube kanalu, kjer bo potekal tudi prenos v živo.