/events /kitajska

Maja Veselič: Kitajska in njeni muslimani v 21. stoletju

Predavanje obravnava spremembe v odnosu LRK do njenih muslimanskih manjšin v štirih desetletjih t. i. reform in odpiranja, od promoviranja njihovih etničnih in religioznih identitet v osemdesetih letih 20. stoletja do vse večjega nadzora in represije v 21. stoletju. Pristope in metode države do prebivalcev, ki jih zaznamuje tako etnična kot versko-kulturna pripadnost, analizira skozi tri vidike: (1) preobrat v etnični politiki od leninističnega modela k asimilaciji, (2) kitajske prilagoditve diskurzov in praks globalnega boja proti terorizmu ter (3) s pametno tehnologijo podprto, državno vodeno kapitalistično razlaščanje in kolonizacijo severozahoda, kjer tradicionalno bivajo te manjšine.

Dr. Maja Veselič je sinologinja in antropologinja, ki preučuje vprašanja etničnosti in religije v Vzhodni Aziji, stike med slovenskim prostorom in Vzhodno Azijo ter kitajsko dediščino v Evropi. Zaposlena je kot docentka na Oddelku za azijske študije FF UL.

Predavanje bo potekalo ob 19:00 v prostorih Nove pošte. Vstop je prost. Kolikor se dogodka ne morate udeležiti bodo predavanja objavljena na našem Youtube kanalu, kjer bo potekal tudi prenos v živo.