/events /kitajska

Marko Kržan: Kitajska in sodobni imperializem

Danes žal tudi na levici prevladujejo t. i. realistične "teorije" o Kitajski, tj. razlage ideologov in praktikov zunanje in vojaške politike zahodnih velesil. Z njihovega stališča je Kitajska imperialistična sila (v nastajanju), ki se vključuje v medimperialistična rivalstva in bo poskušala postati novi svetovni hegemon, kar skušajo seveda preprečiti z vsemi sredstvi, tudi propagandnimi. Namen predavanja je torej, da se tej propagandi izognemo in napravimo prostor za pravilno razlago. Obravnaval bom štiri vprašanja: (1) kaj je imperializem v pravem pomenu in kaj je bistvo sedanjega imperializma; (2) kaj so (bile) realno obstoječe socialistične družbe in kakšna družbena formacija danes obstaja na Kitajskem; (3) kako se kitajska pot razlikuje od kapitalistične poti Rusije, kjer je prišlo do obnove (restavracije) kapitalizma, in Indije, kjer kapitalizem sploh ni bil odpravljen; (4) kakšen je/bo položaj Kitajske v svetovnem političnoekonomskem sistemu.

Dr. Marko Kržan je sociolog, ustanovni član Iniciative za demokratični socializem in svetovalec poslanske skupine Združene levice v letih 2014-2018. Med drugim je napisal knjigo Marxova teorija vrednosti in razredov (Založba Sophia, 2016) in prevedel spise Samirja Amina o sodobnem imperializmu (Založba cf*, 2020), na podlagi katerih je napisal tudi študijo, ki bo podlaga tokratnega predavanja (Borec, št. 787-789, 2021).

Predavanje je organizirano v sodelovanju s TransformEurope in bo potekalo v četrtek 19.5. ob 18:00 v prostorih Nove Pošte.

Kržanov prispevek o sodobnem imperializmu ter njegov uvodnik za lanskega Borca sta dostopna spodaj:

Uvodnik: borec-uvodnik.pdf

Marko Kržan o sodobnem imperializmu: borec-sodobni imperializem.pdf