/events /kitajska

Martina Bofulin: Sodobna Kitajska in migracije – od izvorne do ciljne države

Migracije znotraj, iz in v Ljudsko republiko Kitajsko so eden izmed ključnih vidikov razvoja te države v globalno velesilo. Zgodovina različnih sodobnih kitajskih migracijskih gibanj je namreč v tesni povezavi z uveljavitvijo družbeno-ekonomskih reform leta 1978 in z njimi povezano spremembo migracijskega režima. Ta je povečal mobilnost znotraj Kitajske in možnosti za izselitev onkraj njenih meja. Predavanje bo naslovilo štiri desetletja migracijskih gibanj na Kitajskem ter izpostavilo spremembe v zadnjem desetletju, ki so posledice globalnih družbenopolitičnih sprememb kot tudi nove vloge, ki jo predvsem s »Pobudo Pasu in ceste« LRK prevzema na svetovnem prizorišču. Ob koncu se bo predavanje dotaknilo tudi vpliva Covid-19 pandemije na kitajske migracije.

Dr. Martina Bofulin je znanstvena sodelovka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, kjer se ukvarja z različnimi vidiki mobilnosti in migracij med Ljudsko republiko Kitajsko in Evropo, vprašanji priseljevanja in integracije v Sloveniji ter povezavami med migracijami in dediščinjenjem. Je avtorica monografije Daleč doma: Priseljevanje iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo in so-urednica spletnega glasila Heriskop.

Predavanje bo potekalo ob 19:00 v prostorih Nove pošte. Vstop je prost. Za udeležbo na dogodku se ni potrebno prijaviti, v skladu z novimi pravili tudi ni potreben pogoj PCT. Nujna je uporaba maske. Kolikor se dogodka ne morate udeležiti bodo predavanja objavljena na našem Youtube kanalu, kjer bo potekal tudi prenos v živo.