/events /letnik-predavanj-2023-planska-gospodarstva

Klemen Jerič: Ekonomska politika ZSSR po drugi svetovni vojni

Po Stalinovi smrti se je med na novo odprtimi polemikami pojavilo tudi vprašanje o nadaljnji smotrnosti centralističnega planskega modela v njegovem takratnem stanju. Uvod v spremembe ekonomske politike ZSSR je bila tako imenovana ekonomska debata v začetku 60. let med liberalno ekonomsko frakcijo, zagovorniki kibernetike in "ortodoksnimi planerji". Na strani reforme so prvi zagovarjali uvedbo elementov kapitalistične ekonomike (tj. uvedbo profita kot indikatorja učinkovitosti in okrnitev razsežnosti ekonomskega plana); kibernetiki so odgovore na pomanjkljivosti planskega sistema videli v vzpostavitvi računalniškega omrežja, ki bi bilo zmožno avtomatizirano upravljati z družbeno ekonomijo (OGAS projekt). Ortodoksni planerji so bili zagovornika statusa quo in so navkljub prevzemanju elementov z obeh strani držali do teh kritično distanco. Ekonomski debati je z nastopom Brežnjeva sledila Kosiginova reforma. Ta je sicer uvedla tržne elemente (npr. profit kot indikator učinkovitosti, manjše število indikatorjev v ekonomskem planu, obrestno mero znotraj sovjetskega ekonomskega sistema in sprva povečanje pristojnosti menedžerjev), a je v 70. letih sledila recentralizacija, ki pa reforme ni povsem izničila. Z nastopom Gorbačova se je začel program perestrojke. Ta je sprva ukinila zavezujočost družbenih ekonomskih planov in vzpostavila privatni sektor, vrhunec poskusa restavracije kapitalizma v ZSSR pa je bil predlog šok terapije pod tako imenovanim "Programom 500 dni". V drugem delu nas bodo zanimali razlogi, zakaj je ekonomska politika ZSSR šla v smer, kot je zgodovinsko šla. Konkretneje, zakaj OGAS projekt ni bil realiziran in zakaj je prevladala alternativa uvedbe tržnih elementov (četudi sprva v omejenem obsegu). Pri tem nas bosta še posebej zanimali razredna dinamika sovjetske družbe in stanje sovjetskih produktivnih sil, pa tudi geografske in politične posebnosti, ki so vplivale na njihov razvoj.

Predavanje bo v četrtek ob 18:30 v prostorih Participativne ljubljanske avtonomne cone (PLAC). Predavanje bo snemano - za posnetek predavanja sledite IDŠjevemu YouTube kanalu (https://www.youtube.com/c/institutzadelavskestudije).