/events /kitajska

Jana S. Rošker: He Zhen in dekolonizacija feminizma

He Zhen (1884 – okr. 1920) je bila kitajska anarhofeministična teoretičarka in politična aktivistka, ki je delovala na pragu 20. stoletja in je predstavnica novih kitajskih pisk, ki so se v svojih delih osredotočale na problem individualne svobode in enakovrednosti žensk. Bila je ena od pomembnih žensk, ki so imele v naprednih krogih kitajskih intelektualcev največji vpliv v času tik pred ustanovitvijo prve republike. Leto 1911, v katerem je napisala vrsto svojih najpomembnejših del, je pomenilo prelomnico v kitajski zgodovini, saj je revolucija Xinhai dokončno premagala dve tisočletji trajajočo cesarsko oblast in je monarhično ureditev nadomestila s parlamentarno republiko, torej z državnim sistemom, uvoženim iz »naprednih« zahodnih držav. Na osnovi njenega dela bom v predavanju skušala pokazati, da je pomembno razumeti in teoretizirati kulturno pogojene razlike med ženskami, saj se lahko samo na ta način izognemo esencialističnim posplošitvam glede »ženskega vprašanja«. V tem kontekstu bom kritično osvetlila idejo o univerzalnem patriarhalnem redu in tudi teorije univerzalnega, splošno veljavnega feminizma. Skozi analizo politične filozofije He Zhen bom predstavila kitajsko alternativo liberalnemu feminizmu. Predavanje je osnovano na predpostavki, po kateri zahodno feministično gibanje ni primerno sredstvo za odpravo diskriminacije žensk na Kitajskem, ker je kulturno pogojeno in izhaja iz specifičnosti zahodne družbene zgodovine.

Jana S. Rošker je prva slovenska sinologinja, soustanoviteljica Oddelka za azijske študije in njegova dolgoletna predstojnica; je ustanoviteljica, prva predsednica in od 2019 častna članica Evropskega združenja za kitajsko filozofijo (Euroepan Association for Chinese Philosophy), članica Znanstvenga sveta za humanistiko pri ARRS ter glavna urednica znanstvene revije Asian Studies. Njeni raziskovalni interesi vključujejo kitajsko in primerjalno filozofijo, zlasti na področju epistemologije in teorije metodologije medkulturnih raziskav.

Predavanje Jane Rošker bo potekalo ob 19:00 v prostorih Nove pošte. Vstop je prost. Za udeležbo na dogodku se ni potrebno prijaviti, v skladu z novimi pravili tudi ni potreben pogoj PCT. Nujna je uporaba maske. Kolikor se dogodka ne morate udeležiti bodo predavanja objavljena na našem Youtube kanalu, kjer bo potekal tudi prenos v živo.